"Web Стилски Фајлови" је Српски превод оригиналне и званичне верзије W3C документа "Web Style Sheets" који се налази на адреси http://www.w3.org/Style/. Текст је превео архитекта Данило, а превод проверио Лазар. Превод може садржати грешке. За додатне релевантне преводе W3C докумената, посетите овај линк. Ако вам је ова страница била од користи, посетите јединствен анониман интернет форум.
Ћирилица | Latinica

Стилски Језик Web-а (Web Style Sheets)
Почетна страна

(Ова страна користи CSS фајлове)

Шта је ново?

Шта је стилски језик?

Исечци из штампе

Конференције

CSS

XSL

DSSSL

CSS-DOM и SAC

“Надам се, будућност Web иновације ће се угледати на Web Конзорцијум у његовом раду на CSS-у”

— Јакоб Ниелсен

Шта је ново?

Погледајте “шта је ново?” секцију CSS-а и XSL-а.

Шта је стилски језик?

Стилски језик описује како се документи презентују на екрану, у штампи, или чак и како се изговарају. W3C активно промовише употребу стилских фајлова на Web-у од како је Конзорцијум основан 1994-те. Стил Активности је произвела неколико W3C Препорука (CSS1, CSS2, XPath, XSLT). CSS је нарочито широко имплементиран у браузерима.

Прикључивањем стилских фајлова структуираним документима на Web-у (нпр. HTML), аутори и читаоци могу да утичу на презентацију документа притом не жртвујући независност од платформе и не додајући нове HTML елементе.

Најлакши начин да се започне експериментисање са стилским језиком јесте да се нађе браузер који подржава CSS. Дискусије о стилским фајловима се воде на www-style@w3.org мејлинг листи и на comp.infosystems.www.authoring.stylesheets.

W3C Стил Активности такође развија XSL, који се састоји од комбинације XSLT и “Форматираних Објеката” (XSL-FO).

Зашто два стилска језика?

Питате се који да изаберете? Прочитајте "CSS и XSL"

Чињеница да је W3C развила XSL поред CSS-а је изазвала делимичну забуну. Зашто развити други стилски језик кад имплементатори нису још ни први завршили? Одговор може да се нађе у следећој табели:

CSS XSL
Може да се користи са HTML? да не
Може да се користи са XML? да да
Језик трансформације? не да
Синтакса CSS XML

Јединствене карактеристике су те да CSS може да се користи за стилизовање HTML и XML докумената. XSL, супротно томе, може само да трансформише документа. На пример, XSL може да се користи за трансформацију XML података у HTML/CSS документа на Web серверу. На овај начин, два језика се комплементирају, и могу се заједно користити.

Оба језика могу да се користе за стилизовање XML докумената.

CSS и XSL користе исти основни модел форматирања и дизајнери сходно томе имају приступ истим карактеристикама форматирања у ова језика. W3C ће вредно да ради да обезбеди интероперабилну имплементацију доступних модела за форматирање.

W3C коментар "Коришћење XSL-a и CSS-a заједно" је доступан.

Исечци из штампе

Ако је ово за вас нова област, можда желите да почнете читањем неколико извештаја из штампе о стилским фајловима:

Погледајте CSS и XSL стране за више (и свежије) чланке.

CSS

Информације о дугмадима на дну ове странице су доступне на страни за дугмад и на CSS Валидатору.

Cascading Style Sheets (CSS) је стилски механизам који је развијен да се удовољи потребама вебдизајнера и корисника.

XSL

W3C има Радну Групу која развија надоградив Стилски Језик (XSL). XSL је грађен на DSSSL и CSS и примарно је циљан на високо структуиране XML податке који, нпр., треба да реорганизује елементе пре презентације. За више информација о XSL погледајте W3C XSL страницу са ресорсима.

DSSSL

DSSSL је стабло трансформације документа и стилски језик са много следбеника у SGML заједници. DSSSL ресорси на Web-у:

CSS-DOM и SAC

CSS фајл мозе да се направи и едитује “ручно,” нпр., са текст едиторим, али такође можете написати програм у ECMAscript, Java или неком другом језику, који обрађује стилске фајлове. Ово је уствари уобичајено, да постоје доступне програмске библиотеке корисних функција. Да помогне прилагођавање таквих програма и библиотека на различите компјутерске платформе, W3C је развила спецификацију која се зове CSS-DOM, која дефинише скуп функција које све такве библиотеке морају да имају.

CSS Документни Објектни Модел је API (Абстрактан Програмски Интерфејс) за обрађивање CSS (и до извесне границе и других стилских језика) из унутар програма. API је спецификација програмске библиотеке. Можете на њу да гледате као на упутство: она описује функције и њихове параметре, али не садржи стварни код.

Постоји неколико доступних CSS-DOM библиотека, за различите платформе. Много њих је бесплатно. Много браузера има уграђену CSS-DOM библиотеку, за коришћење у ECMAScript програмима.

SAC (Једноставан API за CSS) је комплемент CSS-DOM-у. CSS-DOM садржи функције за обрађивање стилских фајла пошто је учитан у меморију; функције дефинисане SAC-ом помажу у парсирању стилског фајла, нпр., у пребацивању стилског фајла из фајла у меморију.

CSS-DOM је W3C Препорука. SAC је пројекат у развоју. Неки Програми (а да нису браузери) су излистани на страни CSS прегледа.

Конференције, радионице, истраживање

W3C тим и представници W3C Чланица често дају презентације.

Динамички HTML

Динамички HTML је израз коришћен за описивање HTML страница са динамичким садржајем. CSS је једна од три компоненти у динамичком HTML-у; друге две су сам HTML и JavaScript (који се стандардизује под именом EcmaScript). Три компоненте су сједињене са DOM, Документни Објектни Модел.

Релевантни материјал

CSS Валидан 
CSS!

Берт Бос, W3C Вођа Стил Активности
Вебмастер
Последњи пут модификовано: $Date: 2007/12/13 18:37:36 $ GMT

Copyright  © 1997-2005 W3C (MIT, ERCIM, Keio)